Tema insekter 2019.
       
Söndag
20 oktober
11.00-14.00
”I ROTEN PÅ EN GAMMAL STUBBE”
Skogen är full av spår efter insekter i trädens bark och ved. Vi anar ett spännande och artrikt liv fast vi sällan får se de fullbildade skalbaggarna och fjärilarna. För tjugo år sedan skrev Bengt Ehnström, entomolog och en av våra främsta kännare av vedlevande insekter, boken ”I roten på en gammal stubbe”. Vi tar med oss den och hans senaste bok, "Insektsgnag i bark och ved” och går på spaning efter insektsgnag i naturen kring Fågelberget. Naturområdet, som ligger nordost om Ormrondellen i Orminge, är för många okänt och riskerar att exploateras för verksamheter.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med kikare, lupp och matsäck.

Samling i korsningen Telegramvägen/Fågelstigen. Buss från Slussen/Orminge C till busshållplats Telegramvägen. Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160. Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.
   
Tisdag
5 november
19.00-20.30
ATT FOTOGRAFERA INSEKTER
Olle Robin, insektskännare och fotograf, som under många år med kameran följt insektslivet i Boo, visar sina bilder. Han berättar om de speciella utmaningar som en insektsfotograf ställs inför och hur man kan lösa svårigheterna och lyckas med att fånga fladdrande fjärilar och små flygande skalbaggar på bild. Vi får se magiska bilder, ögonblick att minnas av sommarens rariteter och vanliga insektsarter.

Plats Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.