Söndag
13 maj
10.45-14.30
NATURVANDRING I PORSMOSSEOMRÅDET
Naturvärdena är höga i området kring före detta Porsmosseverkets reningsverk i Kummelnäs, vilket vår senaste inventering Små grönområden i Boo visar. Området hyser såväl stora gamla ekar som tallskog med uppskattningsvis 400-500 åriga tallar och granar i hög ålder. 23 naturvårdsarter varav 10 rödlistade noterades vid inventeringen. De gamla reningsdammarna är idag övertäckta, endast ett mindre pumpverk är kvar med grovrensning av avloppsnvatten. Frågan är vad som kommer att hända med området.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med matsäck och kikare.
Delar av området är brant utan större stigar. Samarr Naturskyddsföreningen i Nacka.
Samling och avslut Vid Korsningen Lövbergavägen/ Rensättravägen. Buss 417 från Orminge C till hållplats Kvarnsjön på Hasseluddsvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ronny Fors 073-80 24 543.