Affisch
foto Magnus Sjöstedt.
 
Söndag
1 juli
10.00-13.00
SLÅTTER OCH HÄSSJNING PÅ GÄRDESUDDEN
Traditionsenligt bedriver vi slåtter på den öppna ängsmarken i naturreservatet. Slåttern begränsar gräsfloran och gynnar en mångfald av örter. Vi bygger liksom förra året en hässja och höet läggs att torka för att senare hässjas. Vi inventerar ängsfloran och ser till fågelholkarna som satts upp runt om i naturreservatet. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Tag med arbetshandskar, räfsa, lie (om du har) och matsäck.
Samling Vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs. Buss 421 från Orminge C
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71, Bengt-Olov Rydow 070-517 83 95.