Tema insekter 2019.
   
Söndag
25 augusti
11.00-13.00
HÅVA INSEKTER PÅ ÄNGEN NEDANFÖR BOO KYRKA
Ta med barnen och håva insekter i ängsmarken i Rensättra. Vi samlar alla småkrypen i burkar, tittar på dem i förstoringsglas och luppar och försöker bestämma vad vi hittat av gräshoppor, fjärilar, nyckelpigor, bärfisar och annat, innan vi släpper ut dem igen.
Ingela Johansson, för-skollärare och utomhuspedagog, leder aktiviteten tillsammans med Carl-Cedric Coulianos, insektsexpert.
Luppar, burkar och några håvar finns att låna, men ta gärna med egen håv och lupp om du har. Ta med matsäck. Samling vid västra parkeringen på Boo kyrkväg innan Boo kyrka, busshållplats Boo kyrka, buss 421, 422.
Upplysningar: Ingela Johansson 070-28 18 071, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Onsdag
4 september
19.30-21.00
LYSKVÄLL MED NATTENS INSEKTER
När natten nalkas vaknar många insekter till liv och aktivitet. De nattflygande insekterna lockas ofta av ljus och vi ordnar en ”lyskväll” i Velamsunds naturreservat. Spänner upp ett lakan och tänder en fångstlampa och hoppas på en ljum, fuktig och stilla kväll med nattfjärilar och många andra insekter. Familjeaktiviteten leds av Kajsa Lemby, biolog, Nacka Naturskola, tillsammans med Carl-Cedric Coulianos, insektsexpert. Ta gärna med ficklampa och varm dryck. Obs! Vid regn ställs aktiviteten in, för besked ring oss eller läs på vår hemsida www.boonatur.se

Samling och avslut utanför Nacka Naturskola i Velamsunds naturreservat. Buss 422 från Slussen, Orminge Centrum och Gustavsberg till hållplats Kihls gård och promenad 1,7 km till Velamsunds gård. För eventuell bilskjuts från busshållplatsen Kihls gård kontakta oss.
Upplysningar: Kajsa Lemby 0737-58 15 18, Kerstin Lundén 070-47 00 160.
   
Söndag
22 september
10.00-14.00
MOSAIKLANDSKAPET I RAMSMORA
I Nacka-Värmdökilen från Sågsjöns strand och österut ligger Ramsmoras småskaliga landskap. Ängar och betesmarker omväxlar med fattigkärr, örtrik granskog och nyckelbiotopklassad skog med gamla tallar och mäktiga ekar. I sprickdalslandskapet blottas branter. Höjdskillnaderna är stora och vi kommer att gå upp på Prästklacken, områdets högsta punkt. Mosaiklandskapet skapar stor variation och ger livsmiljöer för en mångfald växt- och insektsarter. Tomas Fasth, biolog, Pro Natura, guidar. Vi går även i de delområden som är beslutade att utredas för exploatering. Ta med matsäck, kikare och lupp om du har. Stövlar eller kängor.
Samling på parkeringen vid Scoutgården. Buss 421 från Orminge Centrum till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160. Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.
   
Söndag
6 oktober
7.00-11.00
SVAMPUTFLYKT
Visste ni att våra vanligaste tickor fnöskticka och klibbticka kan bebos av cirka 25 olika insekts-arter vardera? Men vems larver kläcks i våra matsvampar? Vilka är de små ljusa ”maskarna” som vi rensar bort? Tillsammans med Bibbi Wallqvist, svampkonsulent, beger vi oss ut i svamp-skogarna på Värmdö, där vi får lära oss skilja ut de ätbara svamparterna från andra mindre lämpliga eller giftiga arter, liksom hur vi bäst tillagar de goda matsvamparna. Ta med svampkorg, kniv och matsäck. Stövlar eller kängor. Obs! Anmälan, begränsat deltagarantal.
Samling på parkeringen vid Coop Extra i Orminge Centrum kl 10.00 för samåkning med bil ut till Värmdö. Ta med bil ni som har. Buss 471 från Slussen till Orminge Centrum, buss 422 från Gustavsbergs centrum till Orminge Centrum.
Upplysningar och anmälan: Sonny Johansson 072-24 59 340, sonnyj@bredband.net.
   
Söndag
20 oktober
11.00-14.00
”I ROTEN PÅ EN GAMMAL STUBBE”
Skogen är full av spår efter insekter i trädens bark och ved. Vi anar ett spännande och artrikt liv fast vi sällan får se de fullbildade skalbaggarna och fjärilarna. För tjugo år sedan skrev Bengt Ehnström, entomolog och en av våra främsta kännare av vedlevande insekter, boken ”I roten på en gammal stubbe”. Vi tar med oss den och hans senaste bok, "Insektsgnag i bark och ved” och går på spaning efter insektsgnag i naturen kring Fågelberget. Naturområdet, som ligger nordost om Ormrondellen i Orminge, är för många okänt och riskerar att exploateras för verksamheter.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med kikare, lupp och matsäck.

Samling i korsningen Telegramvägen/Fågelstigen. Buss från Slussen/Orminge C till busshållplats Telegramvägen. Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160. Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.
   
Tisdag
5 november
19.00-20.30
ATT FOTOGRAFERA INSEKTER
Olle Robin, insektskännare och fotograf, som under många år med kameran följt insektslivet i Boo, visar sina bilder. Han berättar om de speciella utmaningar som en insektsfotograf ställs inför och hur man kan lösa svårigheterna och lyckas med att fånga fladdrande fjärilar och små flygande skalbaggar på bild. Vi får se magiska bilder, ögonblick att minnas av sommarens rariteter och vanliga insektsarter.

Plats Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.