Affisch
Foto Berit Gewert.
Tisdag
27 november
19.00-20.30
HUR KAN VI MINSKA MÄNGDEN MIKROPLASTER I HAVEN?
Plastprodukter av olika slag skräpar ner på land och i våra hav, där de bryts ner till små partiklar, mikroplaster. Andra mikroplaster sprids genom avloppsvatten och slam från våra reningsverk. Vad vet vi om förekomsten av olika plaster och mikroplaster? Och vad vet vi om deras påverkan på djur och människor, när de kommer in i näringskedjan? Hur ska vi kunna minska mängden mikroplaster i våra vatten.
Berit Gewert, Phd, föreläser och svarar på våra frågor.
Plats Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.