Boo Miljö- och Naturvänner

Höstprogram 2018.
Tema vatten

Söndag
2 september
11.00-14.00
VANDRING FRÅN MYRSJÖN TILL SÅGSJÖN
Sjöarna i Boo ligger tätt och man kan vandra från sjö till sjö. Vi kommer att utgå från den grunda och uppdämda Myrsjön just där de kommande naturreservaten Skarpnäs och Rensättra möts i Nacka-Värmdökilen. Vi studerar strandvegetationen vid Myrsjön och vandringen går sedan vidare genom natur med höga naturvärden i ett av kulturhistoria präglat landskap fram till Sågsjön, som är en djupare sprickdalssjö. Tomas Fasth, biolog, Pro Natura, som inventerat skogsmarken i Rensättra inför reservatsbildningen, guidar. Ta med kikare, lupp och matsäck.
Samling vid korsningen Skarpövägen/ Hasseluddsvägen, buss 471 busshållplats Korset, från Orminge Centrum/Slussen.
Avslut vid Värmdövägen nära Boo kyrka/Sågtorpsskolan, busshållplats Boo kyrka, buss 421, 422.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Söndag
16 september
10.00-12.00
HÅVA PLANKTON I VELAMSUND
Ta med barnen och håva plankton i Velamsunds naturreservat och studera dessa vackra och fascinerande djur och växter i mikroskop. Lär dig om deras roll som vattenrenare genom ett besök på Naturskolans ekologiska reningsverk, där rening sker på samma sätt som naturligt i sjöar och våtmarker. Håvar och luppar finns att låna på Naturskolan. Ledare är Kajsa Lemby, biolog, Nacka Naturskola.

Aktiviteten är till stor del förlagd inomhus på Naturskolan och passar därför bra även i dåligt väder. Ta gärna med matsäck, som kan ätas i raststugan!

Samling och avslut utanför Nacka Naturskola i Velamsunds naturreservat. Buss 422 från Slussen, Orminge Centrum och Gustavsberg till hållplats Kihls gård och promenad 1,7 km till Velamsunds gård. För eventuell bilskjuts från busshållplatsen Kihls gård kontakta Ingela.
Upplysningar: Kajsa Lemby 0737-58 15 18, Ingela Johansson 070-28 18 071.
   
Lördag
6 oktober
10.00-14.00
SVAMPUTFLYKT
Sommaren har varit extremt torr, men vi hoppas vi på regn och svamp i höst i markerna. Tillsammans med Bibbi Wallqvist, svampkonsulent, beger vi oss ut i svampskogarna på Värmdö. Vi kommer att få lära oss skilja ut de ätbara svamparterna från andra mindre lämpliga eller giftiga arter, liksom hur vi bäst tar hand om och tillagar de goda matsvamparna. Ta med svampkorg, kniv och matsäck. Stövlar eller kängor. Obs! Anmälan, begränsat deltagarantal.

Samling: på parkeringen vid Stora Coop i Orminge Centrum kl 10.00 för samåkning med bil ut till Värmdö. Ta med bil ni som har. Buss 471 från Slussen till Orminge Centrum, buss 422 från Gustavsbergs centrum till Orminge Centrum
Upplysningar och anmälan: Bengt-Olov Rydow 070-51 78 395, Kerstin Lundén 070-47 00 160.
   
Söndag
21 oktober
11.00-14.00
ABBORRTRÄSK, EN LITEN SJÖ MED DRAMATISKT BERGSPARTI
Naturvandring i barrskogen kring sjön Abborrträsk, som gett namn åt Abborrträsk naturreservat. Reservatet bildades 2006 och är en tyst oas. Sprickdalssjön ligger centralt i reservatet och vi intar vår matsäck vid en av utsiktspunkterna över sjön, där branta bergssidor speglas i vattnet. Kerstin Lundén guidar. Kuperad terräng. Ta med kikare och matsäck. Samling:i korsningen Värmdövägen/Gustavsviksvägen. Buss 422 från Slussen/Orminge C till busshållplats Mensättra alternativt buss 422 från Gustavsbergs C till busshållplats Förmansvägen.
Avslut vid Värmdövägen vid Sågtorpsskolan, busshållplats Boo kyrka för buss 421, 422
Upplysningar:Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Tisdag
6 november
19.00-20.30
NACKAS SJÖAR OCH VATTENDRAG – EN BILDKVÄLL
Nacka har många sjöar och några vattendrag, under denna bildvisning bekantar vi oss med några av de 40 sjöarna i kommunen samt några av de fåtaligare vattendragen. Vi får se exempel på det djur- och växtliv som finns vid sjöarna och de rinnande vattendragen. Alltifrån bävrar och fåglar till trollsländor och andra insekter dyker upp under kvällen. Ronny Fors, Naturskydds-föreningen i Nacka, visar bilder och berättar. Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.
Plats Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Tisdag
27 november
19.00-20.30
HUR KAN VI MINSKA MÄNGDEN MIKROPLASTER I HAVEN?
Plastprodukter av olika slag skräpar ner på land och i våra hav, där de bryts ner till små partiklar, mikroplaster. Andra mikroplaster sprids genom avloppsvatten och slam från våra reningsverk. Vad vet vi om förekomsten av olika plaster och mikroplaster? Och vad vet vi om deras påverkan på djur och människor, när de kommer in i näringskedjan? Hur ska vi kunna minska mängden mikroplaster i våra vatten.
Berit Gewert, som just disputerat i ämnet, föreläser och svarar på våra frågor.
Plats Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.