Boo Miljö- och Naturvänner

Vårprogram 2019.
Tema insekter

Söndag
3 februari
11.40-14.00
STRÖMSTAREN I KUMMELNÄS
Strömstaren söker föda i öppet vatten, bland annat nattsländelarver, så kallade husmaskar. I Boo ses strömstaren säkrast i Kvarnsjöbäcken och Sågsjöbäcken i Kummelnäs. Som traditionen bjuder hoppas vi på ett återseende av vinterbadaren, som niger och knixar på iskanterna. Kanske får vi också se och höra Sveriges näst minsta fågel gärdsmygen och flera av våra vanligaste vinterfåglar på vår vandring. Ann Lidbrink, guidar. Ta med kikare och matsäck.
Samling vid busshållplatsen Kvarnsjön på Hasseluddsvägen. Buss 417 från Orminge C.
Upplysningar: Christina Neiglick 747 95 44, Magnus Sjöstedt 0708-996 318.
   
Tisdag
19 februari
19.00-20.30
DEN NÄRVARANDE INSEKTEN
Insekter uppmärksammas nu på flera sätt. Vetenskapliga studier har visat hur insekts-faunan kraftigt reducerats på vissa platser. Vi pratar också om att äta insekter som substitut för annat protein och intressegrupper för artbestämning på sociala medier samlar tusentals medlemmar. Dessutom har ny teknik gett en skjuts för makrofotografering av småkryp vilket öppnar upp även för insektsintresserade som inte vill hålla på med traditionell insamling. Insekter må nå människor på nya sätt, men är själva relativt oförändrade. Detta föredrag är en introduktion till insekterna. Den kommer handla om de generella dragen hos insekter, evolutionära anpassningar samt vissa ekologiska aspekter. Scarlett Szpryngiel, vice ordförande, Entomologiska föreningen i Stockholm

Plats Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Tisdag
26 mars
19.00-21.30
HÄXKVASTAR, SÖMNTORN OCH KIKBÄR, ÅRSMÖTE
Om gallbildningar i Boo-naturen Gallbildningar på vilda och odlade växter är vanliga och ofta påfallande inslag i naturen. Att orsaka gallbildningar är ett avancerat sätt för många levande varelser att vara växtätare. Dessa ofta märkliga bildningar har också tilldragit sig stort intresse i folktro och folkmedicin. Om detta berättar och visar bilder föreningens förre ordförande insektsexperten Carl-Cedric Coulianos.
Efter föredraget hålls årsmöte, till vilket detta är en kallelse. Vi bjuder på frukt, te/kaffe

Plats Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Lördag
6 april
11.00-13.00
BYGG HOLKAR – FÖR INSEKTER OCH FÅGLAR
Kom till Stora COOP i Orminge Centrum och bygg holkar! Familjeaktivitet för barn och föräldrar tillsammans med Per Kvarnfors och Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog. Vi visar hur man enkelt kan bygga olika modeller av ”insektshotell” och snickra fågelholkar för insektätande fåglar som talgoxe, blåmes, flugsnappare och gärdsmyg.

Plats:Vi står och bygger vid entrén till Stora COOP i Orminge Centrum.
Upplysningar:Ingela Johansson 070-28 18 071, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Lördag
11 maj
7.00-11.00
FÅGELMORGON I VELAMSUNDS NATURRESERVAT
Många fåglar är insektsätare och trivs nära djuren i gårdsområdet, där vi börjar vår vandring. Vi följer vattenmiljöerna från Insjön upp till Velamsundsviken längs Natura 2000-området och rör oss sedan över gärdena fram till Rudsjön, där vi stannar till och intar vår matsäck. Vi följer upp vilka fågelarter som lockats till sjön efter restaureringen. Håkan Steen, tidningen Lands naturreporter, guidar. Stövlar/kängor. Ta med kikare och matsäck.
Samling och avslut vid parkeringen i Velamsunds gårdsområde. Buss 422 till hållplats Kihls gård och promenad cirka 20 min. För samåkning kontakta Ulla.
Upplysningar: Håkan Steen 070-239 55 82, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Söndag
12 maj
11.00-14.00
LIESLIPNING inför slåttern
Kom till vårmarknaden på Boo Hembygdsgård, Nämdöstigen 1 Saltsjö-Boo, och få hjälp att slipa din lie. Vi behöver bli fler med slipade liar på slåttern på Gärdesudden i juni.

Upplysningar: Magnus Sjöstedt 0708-996 318
   
Söndag
26 maj
11.15-13.00
HUR SKAPAR MAN EN TRÄDGÅRD SOM INSEKTERNA GILLAR?
Har du en trädgård har du också möjligheten att skapa en plats där insekter, fåglar och andra djur kan trivas. Vi träffas i Ullas trädgård och lär oss hur man kan få ett myller av liv på tomten och samtidigt få pollinering av växter och skadedjursbekämpning på köpet. Ulla Brunö och Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, berättar om varför det är viktigt att gynna den biologiska mångfalden och ger tips och idéer till vad man kan göra för insekterna i sin trädgård, på balkongen eller på gården där man bor.

Samling och avslut i trädgården på Roddarvägen 24, Saltsjö-Boo. De som kommer med buss 414 från Orminge Centrum och buss 442 från Slussen möter vi vid hållplats Dalkarlsvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Söndag
9 juni
10.00-14.00
PÅ SPANING EFTER TROLLSLÄNDOR I SKARPNÄS
Förra årets uppskattade vandring i repris på mångas önskan. Vi börjar vår spaning vid den humusrika Svartpotten och fortsätter vandra upp genom det blivande naturreservatet mot Krokträsken. Trollsländor är fascinerande insekter, rovdjur, som lever största delen av sitt liv som larver i vatten, innan de kläcks till fullbildade sländor med skimrande vingar, stora fasettögon och en säregen färgprakt. Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Grova skor eller stövlar, ta med matsäck, och om du har lupp, kikare och håv. Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Samling vid stora parkeringen Sjöängsvägen. Buss 471 från Orminge C, hållplats Nämdöstigen, gå förbi Boo Hembygdsgård och följ Sjöängsvägen till parkeringen
Upplysningar: Ronny Fors 073-80 24 543, Kerstin Lundén 070-47 00 160
   
Söndag
30 juni
10.00-13.00
SLÅTTER OCH HÄSSJNING PÅ GÄRDESUDDEN
Traditionsenligt bedriver vi slåtter på den öppna ängsmarken i naturreservatet. Slåttern begränsar gräsfloran och gynnar en mångfald av örter och insekter. Vi bygger en krake eller hässja och höet läggs att torka för att senare krakas eller hässjas. Om vi hinner inventerar vi ängsfloran och ser till fågelholkarna som satts upp runt om i naturreservatet. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Tag med arbetshandskar, räfsa, lie, om du har, och matsäck.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs. Buss 471 från Slussen med byte till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71, Bengt-Olov Rydow 070-517 83 95.