Boo Miljö- och Naturvänner

Höstprogram 2017

Söndag
10 september
11.00-14.00
SKYDDSVÄRDA TRÄD LÄNGS DJURGÅRDSVÄGEN
Vi uppmärksammar några av de äldsta skyddsvärda träden i Boo, månghundraåriga ekar, lindar och tallar genom en vandring från Lännersta gård, över Lindängen till Boo gård.
Träden har höga naturvärden och hyser en mängd insekter, svampar, lavar m m som är beroende av just gammal och död ved och det är viktigt att säkra såväl träden som framtida sammanhängande spridnings-korridorer.
Kulturhistoriskt minner träden om ägarna på 1600- och 1700-talet till Boo gård och deras storslagna planer på ett eget Djurgården med jaktområde och jaktslott.
Guider: Miguel Jaramillo, Länsstyrelsen i Stockholms län, ansvarig för inventeringen av Särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län och
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka.
Ta med kikare och matsäck.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Samling vid korsningen Ångbåtsvägen/ Djurgårdsvägen. Buss 414 busshållplats Ångbåtsvägen, från Orminge Centrum respektive Slussen.
Avslut vid Boo gård buss 414 och 442 från busshållplats Boo gård till Orminge Centrum respektive Slussen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672.
   
Söndag
24 september
10.00-14.00
SVAMPUTFLYKT
I år hoppas vi det blir ett gott svampår. Vilka svampar kan vi förvänta oss i anslutning till vilka trädslag? Tillsammans med Bibbi Wallqvist, svampkonsulent, beger vi oss ut i svampskogarna på Värmdö. Vi kommer att få lära oss skilja ut de ätbara svamparterna från andra mindre lämpliga eller giftiga arter, liksom hur vi bäst tar hand om och tillagar de goda matsvamparna. Ta med svampkorg, kniv och matsäck. Stövlar eller kängor. Obs! Anmälan, begränsat deltagarantal.

Samling på parkeringen vid Coop Extra i Orminge Centrum kl 10.00 för samåkning med bil ut till Värmdö. Ta med bil ni som har. Buss 471 från Slussen till Orminge Centrum, buss 422 från Gustavsbergs centrum till Orminge Centrum.
Upplysningar och anmälan: Bengt-Olov Rydow 070-517 83 95, Ulla Brunö 070-546 66 72.
   
Söndag
15 oktober
11.00-13.00
SÅ ETT FRÖ OCH LÅT DET GRO!
Ta med barnen till Velamsunds naturreservat, där vi i parken tittar på trädens frukter och frön om hösten; ekollon, bokollon, hästkastanjer, lönnnäsor och askfrön. Vi sår i krukor, för att under vintern och våren hemma studera vad som händer, när de börjar gro. Tipspromenad, naturbingo och möjlighet att låta barnen göra en egen växtpress och pressa färggranna höstlöv! Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog och Kerstin Lundén leder aktiviteten. Ta gärna med en eller fler krukor att så i, jord och annat material tillhandahåller vi. Lupp finns att låna. Medtag matsäck!

Samling och avslut vid parkeringen i Velamsunds gårdsområde. Buss 422 från Slussen och Orminge Centrum till hållplats Kihls gård och promenad ca 20 minuter.
För ev. bilskjuts från busshållplatsen Kihls gård kontakta Ingela.
Upplysningar: Ingela Johansson 070-281 80 71, Kerstin Lundén 070-47 00 160.
   
Tisdag
21 november
19.00-20.30
DEN SVENSKA SKOGEN – FRÅN NATURSKOG TILL PLANTAGESKOG
Sebastian Kirppu, skogsbiolog, visar bilder och berättar om den svenska skogens ekologiska situation efter 60 år av kalhyggesskogsbruk. Naturskogsarealen minskar och därmed också den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena. I Boo har vi tätortsnära större och mindre naturskogsområden med höga naturvärden, som riskerar att försvinna på grund av exploatering eller missgynnas genom för hårt slitage och överförande till park. Arbetet för naturskogens överlevnad måste föras på flera plan, regionalt och lokalt.
Sebastian Kirppu har under drygt 20 års tid jobbat både professionellt och ideellt med att kartlägga gamla barrnaturskogar och inventera deras biologiska mångfald. Sebastian blev utnämnd till Årets Miljöhjälte år 2011 av WWF, 2014 var han sommarvärd i programmet Sommar i P1 och han har även deltagit i Mitt i Naturen där han guidat Anders Lundin i gamla naturskogar både 2015 och 2016.
Plats Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-546 66 72.