Håvning av plankton i Velamsund

Vi börjar nere vid Insjöns bryggor söder om ridhuset och Nacka Naturskola, där Kajsa Lemby, biolog från Naturskolan, i gult i mitten i bild, instruerar oss i hur håvningen går till. Olika håvar för växtplankton och djurplankton. Håvade vattenprover samlas i små burkar, som vi tar med oss upp till Naturskolans klassrum.
Håvning i Insjön
Deltagarna tittar i Mikroskop
Vattenproverna läggs på objektglas och studeras i mikroskop. För artbestämningarna använder vi bestämningsnycklar. Det visar sig vara mest djurplankton av olika slag, inte så mycket växtplankton. Vi fick också med ett spindeldjur, ett rött litet vattenkvalster.
Bestämningsnycklar Hinnkräfta, Daphnia longispina
Hinnkräfta, Daphnia longispina. Bilden från Vattenkikaren.gu.se
   
Ekologiskt avloppreningsverk
Efter mikroskopstudierna får vi titta på Naturskolans ekologiska avloppsreningsverk, där husets tvätt- och duschvatten samt urinen från en urinseparerande toalett renas. Reningen sker i flera steg tills vattnet blir så rent att det kan släppas ut i havet. Cirka 100 liter renas per dygn.
Ekologiskt avloppreningsverk
I den första tanken utfälls eventuella tungmetaller, som sjunker ner på tankens botten, det tappas ur och lämnas till slutförvaring. Sen tillförs syre i öppna akvarium 2 för att mikroorganismer och bakterier ska kunna bryta ner det organiska materialet. I akvarium 3 odlas växtplankton och i akvarium 4 djurplankton.
Ekologiskt avloppreningsverk Ekologiskt avloppreningsverk
Ekologiskt avloppreningsverk
I akvarium 5 odlas tomater och krukväxter och i akvarium 6 är vattnet så rent att fiskar trivs.
Ekologiskt avloppreningsverk Ekologiskt avloppreningsverk
Deltagarna vid Reningsverket
Sköldpaddorna plask & plums Kanadagäss
Besöket på Nacka Naturskola avslutas med matning av havssköldpaddorna Plask och Plums. Sen blir det matsäck i solen vid Insjöns badvik, där kanadagässen återintagit stranden och bryggorna. Och ett besök hos tuppen och hönorna hann vi också med.
Tuppen och hönorna
Text Kerstin Lundén
Foto Sara Fahlsten, Ingela Johansson, Kerstin Lundén.